Vissza a kezdőlapra


Horvátországi nyaralás FACEBOOK oldal Horvátországi nyaralás E-mail küldés Horvátországi nyaralás YOUTUBE oldal Horvátországi nyaralás TikTok oldal

Karin Gornji Laguna apartmanházak árai és foglalása Pakostane Laguna apartmanok árai és foglalása

Általános Szerződési Feltételek- ASZF

Kérjük, hogy mielőtt elküldené foglalását, figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeinket, Ön ennek jóváhagyásával elfogadja a benne foglaltakat!

Zöldérd kft. adatai:

Székhely: 2030 Érd, Facélia utca 17/a

Levelezési cím: 2030 Érd, Facélia utca 17/a

Adószám: 24310262-2-13

Ügyvezető neve: Rozgonyi Zoltán
Telefonszám: 20/2081790

E-mail: rozgonyi@zolderd.hu, judit@horvatlaguna.hu

Honlap: https://www.horvatlaguna.hu/index.php

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742582-20001577

Tárhelyszolgáltató adatai: INTER.HU Kft.(Székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.,Elérhetőség: info@inter.hu)

Szállásfoglalás és Jogi Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Zöldérd Kft. (székhelye: 2030 Érd, Facélia utca 17/a, adószáma: 24310262-2-13) által üzemeltetett www.horvatlaguna.hu weboldalon közzétett apartmanházakat, szállásokat, továbbá tartalmazzák az apartmanházakat, szállásokat igénybe vevő, lefoglaló Vendégek jogait és kötelezettségeit.

A Zöldérd Kft. üzemeltetésében lévő www.horvatlaguna.hu weboldal és a horvatlaguna.hu facebook oldal által közvetített szálláshelyek foglalására a jelen feltételekben foglaltak az irányadók.

1, A szállásfoglalási szerződés akkor jön létre, amikor a Vendég vagy képviselője a szolgáltatást a weboldalon megrendelte a személyes adatainak magadásával, az érkező vendégek pontos megjelölésével, az ASZF, és Adatvédelmi feltételek elfogadásával, az utazási és fizetési feltételek ismeretével a MEGRENDELŐ-t elküldte és a szállásdíj előleget megfizette. A foglalt apartmanra az előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazási feltételek szerint.

2, A szállásajánlatok minőségét, a szolgáltatási díj összegét a www.horvatlaguna.hu weboldalon teszi közzé, pontos leírásokkal, fényképekkel alátámasztva, ezzel tesz eleget az utas tájékoztatási kötelezettségének a szállás közvetítések esetében. A foglalás folyamatában minden e-mailben megadott írásos ajánlat, visszaigazolás, kitöltött megrendelőlap, számlák, jelen szerződés részét képezik. Felek elfogadják, az e-mail formájában létrejött iratokat.

3, A szállás megrendelése után és az előleg beérkezését követően a visszaigazolás a következők tartalmazza: Az utazás pontos dátumát, a lefoglalt apartman típusát, az apartman pontos címét, átadásának pontos helyét és időpontját. A befizetett előleg összegét és befizetésének időpontját. A helyszínen fizetendő összeg mértékét és pénznemét, valamint a helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó összegét, részletvevőkre bontva. A MEGRENDELŐ személyes adatainak kitöltésével, visszaküldésével és a Nyilatkozat elfogadásával igazolja a Vendég az Utazási feltételek megismerését és elfogadását, a szálláselőleg befizetésével az Utazási szerződés létrejöttét. A megrendelés elküldése után a Zöldérd kft. úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeznek. A Zöldérd kft. által e-mailben küldött visszaigazolás megrendelésnek minősül.

4, A szállásfoglalási szerződés - függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat a Vendég valamely harmadik személy javára rendeli meg -, a Zöldérd Kft. és a Megrendelőben megjelölt személy között jön létre. Az egyes szolgáltatások minőségét és a szállásárakat a www.horvatlaguna.hu weboldalon megjelenített tartalmak, ajánlatok tartalmazzák. A szállásdíj magában foglalja a megjelölt szolgáltatások árát. A helyszínen fizetendő adók (ifa) és költségek az ajánlatban külön kerülnek meghatározásra.

A Zöldérd kft. fenntartja a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen. Amennyiben a szerződéskötés után jelentős változás következne be, azonnal értesíti az érkező Vendéget. Az értékesítéstől számított 3 munkanapon belül a Vendég elállhat a szerződéstől és kezelési költség felszámolása nélkül a Zöldérd kft. haladéktalanul visszafizeti számára a befizetett előleg összegét. Amennyiben a változást a Vendég elfogadja, a korábbi szerződés ezzel az új tartalommal jön létre, és a Vendég az ennek megfelelő szállás díjat fizeti.

5, A szállásdíj fizetésének feltételei, esedékessége:

A Vendég a MEGRENDELŐ weboldalon történő elküldésével elfogadja a szállásfoglalási feltételeket és vállalja, hogy a megadott határidőig befizeti a szállásdíj előleget.

Karin Gornjiban lévő apartmanok esetén: a fizetendő részvételi díj előleg a szállás díjának 30%-a, melynek megfizetésére a foglalás elküldése után egy hétig van lehetőség. Az előleg átutalását forintban kérjük cégünk bankszámlájára utalva. Mértékét, és az utalási adatokat a leadott foglalás pillanatában automatikusan küldött előlegbekérő levél tartalmazza. Megbeszélés és egyeztetés alapján lehetőség van az előleg későbbi időpontban történő megfizetésére. A fennmaradó szállásfoglalási díj megfizetése Karin Gornjiban a szállás átadásának - átvételének az időpontja. A fennmaradó összeget forintban kérjük fizetni. Megbeszélés alapján lehetőség van az Eur-ban történő fizetésre is. Az apartmanok elfoglalására jogosító visszaigazolás az előleg befizetését követően kerül megküldésre e-mailben. Ezt kérjük kinyomtatva magukkal hozni a nyaralás megkezdésekor.

Pakostane apartman esetén: a fizetendő részvételi díj előleg a szállás díjának 30%-a, melynek megfizetésére a foglalás elküldése után egy hétig van lehetőség. Az előleg átutalását forintban kérjük cégünk bankszámlájára utalva. Mértékét, és az utalási adatokat a leadott foglalás pillanatában automatikusan küldött előlegbekérő levél tartalmazza. Megbeszélés és egyeztetés alapján lehetőség van az előleg későbbi időpontban történő megfizetésére. A fennmaradó szállásfoglalási díj megfizetése Pakostaneban a szállás átadásának - átvételének az időpontja. A fennmaradó összeget Eur-ban kérjük fizetni. A apartmanok elfoglalására jogosító visszaigazolás az előleg befizetését követően kerül megküldésre e-mailben. Ezt kérjük kinyomtatva magukkal hozni a nyaralás megkezdésekor.

6, Kaució fizetésének feltételei: A Karin Gornjiban és Pakostaneban lévő apartmanok átadás-átvételekor 30 EUR kauciót kérünk, amit letétbe helyezünk, és amit a hazautazáskor természetesen visszaadunk, amennyiben az apartmant tiszta, rendes állapotban hagyják, illetve abban semmilyen komolyabb kár sem keletkezett.

7, Az Ifa -idegenforgalmi adó fizetésének feltételei:

Az Ifa mértéke a helyi Idegenforgalmi Hivatal által meghatározott összeg.

Karinban pedig felnőtt 1,5 euro/ éj, gyermek 12 év alatt ingyenes, 12-18 éves korig pedig 1euro/éj.

Pakostane-ban az ifa mértéke 12 év felett 1,5 eur/éj/fő.

Karin Gornjian ésPakostane-ban 2023. január 1.-től  Euro-ban kérjük fizetni az idegenfoegalmi adót.

8, Vendégeinknek a szállásdíjon, az idegenforgalmi adón, és a kaució megfizetésén felül semmilyen további költséggel nem kell számolniuk. Ágyneműhasználat, végtakarítási díj, rezsiköltség, klímahasználati díj parkolás, kenu, kerékpárhasználat, kalkulálva van az apartmanok árában. A szállásfoglalási díj nem tartalmazza az utas és egyéb biztosítást. A biztosítás megkötéséről a Vendég egyénileg gondoskodik. A Zöldérd Kft. nem vállal felelősséget a Vendég és a vele utazók kiutaztatásáról, szállításáról, étkezéséről, ill. étkeztetéséről. Vendég, ill. a vele utazók vállalják, hogy saját maguk szervezik meg, és gondoskodnak a szálláshelyre való kijutásról, kiutazásról, az utazás típusáról és módjáról, továbbá saját maguk gondoskodnak az étkezésről, étkeztetésről.

9, A vendég, ill. a vele utazók vállalják, hogy az apartmant, szállást tisztán és megfelelő állapotban tartják, rendeltetésének megfelelően használják annak eszközeit, berendezéseit, és tekintettel vannak szomszédjaikra, továbbá vállalják, hogy a házirendben leírtakat szigorúan betartják. A házirend a www.horvatlaguna.hu weboldalon a „HÁZIREND” menüpont alatt megtalálható.


10, A szállásfoglalás megszűnésének eseti és jogi következményei:

Lemondási feltételek:

A Vendégnek jogában áll a megrendelt szállást lemondani. A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Vendég elállási szándékát kizárólag írásban a juditkukachorvatlaguna.hu email címre küldött elektronikus levelével bejelenti és azt a  Zöldérd kft. tudomásul veszi.

Az apartmanokat biztosító partnereinkkel kötött megállapodásunk alapján lemondás esetén a befizetett előleg összegéből kezelési és adminisztratív költségekre az alábbi összegek fizetendők:

35 napon túli lemondás esetén a visszautalt előleg terhére minden esetben 5000 forint foglalási, ügyintézési és bankköltség kerül levonásra.

35 napon belüli elállás esetén a befizetett előleget nem áll módunkba visszautalni, mert az így üresen maradt apartmant már csak jelentős kedvezménnyel tudjuk értékesíteni.

Pakostane apartmanoknál a következő lemondási feltételek vannak érvényben:

35 napon túli lemondás esetén a visszautalt előleg terhére minden esetben 5000 forint foglalási, ügyintézési és bankköltség kerül levonásra.

35 napon belüli elállás esetén a befizetett előleget nem áll módunkba visszautalni, mert az így üresen maradt apartmant már csak jelentős kedvezménnyel tudjuk értékesíteni.

A Zöldérd kft. a Vendégnek megadja azt a lehetőséget, hogy amennyiben a Foglalását nem tudja megvalósítani, akkor bármely pillanatban találhat más Vendéget a foglalásra. Az új vendég a foglalás összes feltételeit átveheti, ha elfogadja az általános feltételeket.

Ha a Zöldérd Kft. a rajta fennálló okokon kívül, eláll a szerződéstől, a Vendég jogosult az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek biztosítására lehetőség van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet a Zöldérd Kft.-t terheli, ha alacsonyabb értékű akkor azt a díjkülönbözetet a Vendég számára megtéríti. Ha a Zöldérd Kft.-nek nincs lehetősége helyettesítő szolgáltatás nyújtására, akkor a befizetett előleget 100%-ban visszatéríti a Vendég részére.

A Zöldérd Kft. fenntartja a jogot, hogy kivételes és indokolt esetben a lefoglalt szálláshelyet kizárólag kategórián belül módosítsa, vagy azonos jellegűre, értékűre cserélje.

Amennyiben az Vendég a jelzett előleg fizetési határidőt nem tartja be, a Zöldérd Kft. 2 db fizetési emlékeztető e-mail levelet küld. Válasz hiányában a Zöldérd kft. a lefoglalt előfoglalást törli rendszeréből, melyről minden esetben e-mailt küld.

COVID GARANCIA: Amennyiben a vírus helyzet miatt a  határátlépés ellehetetlenül, ( határzár) úgy a befizetett előleget visszautaljuk ( minden esetben 5000 forint ügyintézési és bankköltség kerül levonásra) valamint az apartmanok értékegyeztetéssel átfoglalhatóak a következő szezonra, így az előleg nem vész el.

TOVÁBBI FELTÉTELEK

1, A szerződéses partnernél megrendelőnek tekintendő a foglalást intéző személy akkor is, ha név szerint más utasok számára is intézte a foglalást.

2, Ha a vendég a szállás elfoglalása után az ajánlatában nem szereplő, előre nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, annak árát a helyszínen kell megfizetnie.

3, Amennyiben az utazás vis major okok miatt (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek) elmarad, módosításra kerül sor, akkor a Zöldérd kft. kártérítési felelősséggel nem tartozik. Természetesen ebben az esetben az előleg nem kerül visszautalásra.

4, Amennyiben a Vendég az szálláshelyen valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

5, A vendég az általa okozott kárért közvetlenül felel a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben.

6, A Vendég köteles az utazáshoz, ill. nyaraláshoz szükséges okmányokat magával vinni (személyi igazolvány vagy útlevél, visszaigazolás, kitöltött Ifa bejelentő lapok, stb..), a vám és devizaszabályokat betartani, ezek elmulasztásából eredő károkért a Zöldérd kft. nem vállal felelősséget. A szállásfoglalásra történő jelentkezéskor a Zöldérd Kft. nem vizsgálja annak tényét, hogy a jelentkezők a szükséges és érvényes úti okmányok birtokában vannak-e. Az ebből eredő utazás meghiúsulásért a Zöldérd kft. felelősséget nem vállal.

7, A Vendégnek a lefoglalt szállással kapcsolatban "szerződés hibás teljesítése esetén" felmerülő észrevételeit a helyszínen - tulajdonosnál, magyar gondnokoknál - haladéktalanul jelentenie kell, valamint köteles a Zöldérd kft.-t értesíteni, azt írásban bejelenteni. A vendég a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Amennyiben a vendég panasza a helyszínen nem nyer orvoslást, visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 10 munkanapon belül írásban kell benyújtania. A kártérítés fizetéséről minden esetben a Zöldérd kft. ügyvezetője dönt.

8, A szállás közvetítéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.

 

Horvátországi nyaralás gyermekes családoknak Karin Gornjiban és Pakostaneban - Családi nyaralás Horvátországban 2012 óta.
Nyugalomra és pihenni vágyó baráti társaságok részére 2-4-5-6-8 fős apartmanjainkban.

 Rozgonyiné Szemán Judit: +36 20 9149166 - judit@horvatlaguna.hu, Rozgonyi Zoltán: +36 20 2081790 Sziromi-Nagy Tamás: +36 20 9947801

 

Horvatlaguna 2024