Vissza a kezdőlapra

Melyek az utazás lemondásának a feltételei?

Lemondási feltételek:

A Vendégnek jogában áll a megrendelt szállást lemondani. A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Vendég elállási szándékát kizárólag írásban a juditkukachorvatlaguna.hu email címre küldött elektronikus levelével bejelenti és azt a  Zöldérd kft. tudomásul veszi.

Az apartmanokat biztosító partnereinkkel kötött megállapodásunk alapján lemondás esetén a befizetett előleg összegéből kezelési és adminisztratív költségekre az alábbi összegek fizetendők:

35 napon túli lemondás esetén a visszautalt előleg terhére minden esetben 5000 forint foglalási, ügyintézési és bankköltség kerül levonásra.

35 napon belüli elállás esetén a befizetett előleget nem áll módunkba visszautalni, mert az így üresen maradt apartmant már csak jelentős kedvezménnyel tudjuk értékesíteni.

Pakostane apartmanoknál a következő lemondási feltételek vannak érvényben:

35 napon túli lemondás esetén a visszautalt előleg terhére minden esetben 5000 forint foglalási, ügyintézési és bankköltség kerül levonásra.

35 napon belüli elállás esetén a befizetett előleget nem áll módunkba visszautalni, mert az így üresen maradt apartmant már csak jelentős kedvezménnyel tudjuk értékesíteni.

A Zöldérd kft. a Vendégnek megadja azt a lehetőséget, hogy amennyiben a Foglalását nem tudja megvalósítani, akkor bármely pillanatban találhat más Vendéget a foglalásra. Az új vendég a foglalás összes feltételeit átveheti, ha elfogadja az általános feltételeket.

Ha a Zöldérd Kft. a rajta fennálló okokon kívül, eláll a szerződéstől, a Vendég jogosult az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek biztosítására lehetőség van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet a Zöldérd Kft.-t terheli, ha alacsonyabb értékű akkor azt a díjkülönbözetet a Vendég számára megtéríti. Ha a Zöldérd Kft.-nek nincs lehetősége helyettesítő szolgáltatás nyújtására, akkor a befizetett előleget 100%-ban visszatéríti a Vendég részére.

A Zöldérd Kft. fenntartja a jogot, hogy kivételes és indokolt esetben a lefoglalt szálláshelyet kizárólag kategórián belül módosítsa, vagy azonos jellegűre, értékűre cserélje.

Amennyiben az Vendég a jelzett előleg fizetési határidőt nem tartja be, a Zöldérd Kft. 2 db fizetési emlékeztető e-mail levelet küld. Válasz hiányában a Zöldérd kft. a lefoglalt előfoglalást törli rendszeréből, melyről minden esetben e-mailt küld.

COVID GARANCIA: Amennyiben a vírus helyzet miatt a  határátlépés ellehetetlenül, ( határzár) úgy a befizetett előleget visszautaljuk ( minden esetben 5000 forint ügyintézési és bankköltség kerül levonásra) valamint az apartmanok értékegyeztetéssel átfoglalhatóak a következő szezonra, így az előleg nem vész el.

TOVÁBBI FELTÉTELEK

1, A szerződéses partnernél megrendelőnek tekintendő a foglalást intéző személy akkor is, ha név szerint más utasok számára is intézte a foglalást.

2, Ha a vendég a szállás elfoglalása után az ajánlatában nem szereplő, előre nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, annak árát a helyszínen kell megfizetnie.

3, Amennyiben az utazás vis major okok miatt (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek) elmarad, módosításra kerül sor, akkor a Zöldérd kft. kártérítési felelősséggel nem tartozik. Természetesen ebben az esetben az előleg nem kerül visszautalásra.

4, Amennyiben a Vendég az szálláshelyen valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

5, A vendég az általa okozott kárért közvetlenül felel a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben.

6, A Vendég köteles az utazáshoz, ill. nyaraláshoz szükséges okmányokat magával vinni (személyi igazolvány vagy útlevél, visszaigazolás, kitöltött Ifa bejelentő lapok, stb..), a vám és devizaszabályokat betartani, ezek elmulasztásából eredő károkért a Zöldérd kft. nem vállal felelősséget. A szállásfoglalásra történő jelentkezéskor a Zöldérd Kft. nem vizsgálja annak tényét, hogy a jelentkezők a szükséges és érvényes úti okmányok birtokában vannak-e. Az ebből eredő utazás meghiúsulásért a Zöldérd kft. felelősséget nem vállal.Visszalépés az előző oldalra

Horvátországi nyaralás gyermekes családoknak Karin Gornjiban és Pakostaneban - Családi nyaralás Horvátországban 2012 óta.
Nyugalomra és pihenni vágyó baráti társaságok részére 2-4-5-6-8 fős apartmanjainkban.

 Rozgonyiné Szemán Judit: +36 20 9149166 - judit@horvatlaguna.hu, Rozgonyi Zoltán: +36 20 2081790 Sziromi-Nagy Tamás: +36 20 9947801

 

Horvatlaguna 2024