Vissza a kezdőlapra


EUB utasbiztosítás
40€-s kérdés! Horvátországi nyaralás FACEBOOK oldal Horvátországi nyaralás E-mail küldés Horvátországi nyaralás YOUTUBE oldal Horvátországi nyaralás TikTok oldal

Pakostane Laguna apartmanházak árai és foglalása Donji Karin Apartmanházak árai és foglalása Karin Gornji Laguna apartmanházak árai és foglalása

Általános Szerződési Feltételek- ASZF

Kérjük, hogy mielőtt elküldené foglalását, figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeinket, Ön ennek jóváhagyásával elfogadja a benne foglaltakat!

Zöldérd kft. adatai:

Székhely: 2030 Érd, Facélia utca 17/a

Levelezési cím: 2030 Érd, Facélia utca 17/a

Adószám: 24310262-2-13

Ügyvezető neve: Rozgonyi Zoltán
Telefonszám: 20/2081790

E-mail: rozgonyi@zolderd.hu, judit@horvatlaguna.hu, szirominagy@zolderd.hu

Honlap: https://www.horvatlaguna.hu/index.php

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742582-20001577

Tárhelyszolgáltató adatai: INTER.HU Kft.(Székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.,Elérhetőség: info@inter.hu)

Szállásfoglalás és Jogi Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Zöldérd Kft. (székhelye: 2030 Érd, Facélia utca 17/a, adószáma: 24310262-2-13) által üzemeltetett www.horvatlaguna.hu weboldalon közzétett apartmanházakat, szállásokat, továbbá tartalmazzák az apartmanházakat, szállásokat igénybe vevő, lefoglaló Vendégek jogait és kötelezettségeit.

A Zöldérd Kft. üzemeltetésében lévő www.horvatlaguna.hu weboldal és a horvatlaguna.hu facebook oldal által közvetített szálláshelyek foglalására a jelen feltételekben foglaltak az irányadók.

1, A szállásfoglalási szerződés akkor jön létre, amikor a Vendég vagy képviselője a szolgáltatást a weboldalon megrendelte a személyes adatainak magadásával, az érkező vendégek pontos megjelölésével, az ASZF, és Adatvédelmi feltételek elfogadásával, az utazási és fizetési feltételek ismeretével a MEGRENDELŐ-t elküldte és a szállásdíj előleget megfizette. A foglalt apartmanra az előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazási feltételek szerint.

2, A szállásajánlatok minőségét, a szolgáltatási díj összegét a www.horvatlaguna.hu weboldalon teszi közzé, pontos leírásokkal, fényképekkel alátámasztva, ezzel tesz eleget az utas tájékoztatási kötelezettségének a szállás közvetítések esetében. A foglalás folyamatában minden e-mailben megadott írásos ajánlat, visszaigazolás, kitöltött megrendelőlap, számlák, jelen szerződés részét képezik. Felek elfogadják, az e-mail formájában létrejött iratokat.

3, A szállás megrendelése után és az előleg beérkezését követően a visszaigazolás a következők tartalmazza: Az utazás pontos dátumát, a lefoglalt apartman típusát, az apartman pontos címét, átadásának pontos helyét és időpontját. A befizetett előleg összegét és befizetésének időpontját. A helyszínen fizetendő összeg mértékét és pénznemét, valamint a helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó összegét, részletvevőkre bontva. A MEGRENDELŐ személyes adatainak kitöltésével, visszaküldésével és a Nyilatkozat elfogadásával igazolja a Vendég az Utazási feltételek megismerését és elfogadását, a szálláselőleg befizetésével az Utazási szerződés létrejöttét. A megrendelés elküldése után a Zöldérd kft. úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeznek. A Zöldérd kft. által e-mailben küldött visszaigazolás megrendelésnek minősül.

4, A szállásfoglalási szerződés - függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat a Vendég valamely harmadik személy javára rendeli meg -, a Zöldérd Kft. és a Megrendelőben megjelölt személy között jön létre. Az egyes szolgáltatások minőségét és a szállásárakat a www.horvatlaguna.hu weboldalon megjelenített tartalmak, ajánlatok tartalmazzák. A szállásdíj magában foglalja a megjelölt szolgáltatások árát. A helyszínen fizetendő adók (ifa) és költségek az ajánlatban külön kerülnek meghatározásra.

A Zöldérd kft. fenntartja a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen. Amennyiben a szerződéskötés után jelentős változás következne be, azonnal értesíti az érkező Vendéget. Az értékesítéstől számított 3 munkanapon belül a Vendég elállhat a szerződéstől és kezelési költség felszámolása nélkül a Zöldérd kft. haladéktalanul visszafizeti számára a befizetett előleg összegét. Amennyiben a változást a Vendég elfogadja, a korábbi szerződés ezzel az új tartalommal jön létre, és a Vendég az ennek megfelelő szállás díjat fizeti.

5, A szállásdíj fizetésének feltételei, esedékessége:

A Vendég a MEGRENDELŐ weboldalon történő elküldésével elfogadja a szállásfoglalási feltételeket és vállalja, hogy a megadott határidőig befizeti a szállásdíj előleget.

Pakostane apartman esetén: a fizetendő részvételi díj előleg a szállás díjának ~ 30%-a, melynek megfizetésére a foglalás elküldése után három napig  van lehetőség. Az előleg átutalását forintban kérjük cégünk bankszámlájára utalva. Mértékét, és az utalási adatokat a leadott foglalás pillanatában automatikusan küldött előlegbekérő levél tartalmazza. Megbeszélés és egyeztetés alapján lehetőség van az előleg későbbi időpontban történő megfizetésére. A fennmaradó szállásfoglalási díj megfizetése Pakostaneban a szállás átadásának - átvételének az időpontja. A fennmaradó összeget Eur-ban kérjük fizetni. A apartmanok elfoglalására jogosító visszaigazolás az előleg befizetését követően kerül megküldésre e-mailben. Ezt kérjük kinyomtatva magukkal hozni a nyaralás megkezdésekor.

6, Kaució fizetésének feltételei: A Pakostane-i apartman átadás-átvételekor 30 EUR/ 10.000HUF kauciót kérünk, amit letétbe helyezünk, és amit a hazautazáskor természetesen visszaadunk, amennyiben az apartmant tiszta, rendes állapotban hagyják, illetve abban semmilyen komolyabb kár sem keletkezett.

7, Az Ifa -idegenforgalmi adó fizetésének feltételei:

Az Ifa mértéke a helyi Idegenforgalmi Hivatal által meghatározott összeg.

Az Ifa mértéke  Pakostane-ba érkező vendégeinknek 12 év alatt ingyenes,12 év felett 1,5 Euro/ nap. .

8, Vendégeinknek a szállásdíjon, az idegenforgalmi adón, és a kaució megfizetésén felül semmilyen további költséggel nem kell számolniuk. Ágyneműhasználat, végtakarítási díj, rezsiköltség, klímahasználati díj, kalkulálva van az apartmanok árában. A szállásfoglalási díj nem tartalmazza az utas és egyéb biztosítást. A biztosítás megkötéséről a Vendég egyénileg gondoskodik. A Zöldérd Kft. nem vállal felelősséget a Vendég és a vele utazók kiutaztatásáról, szállításáról, étkezéséről, ill. étkeztetéséről. Vendég, ill. a vele utazók vállalják, hogy saját maguk szervezik meg, és gondoskodnak a szálláshelyre való kijutásról, kiutazásról, az utazás típusáról és módjáról, továbbá saját maguk gondoskodnak az étkezésről, étkeztetésről.

9, A vendég, ill. a vele utazók vállalják, hogy az apartmant, szállást tisztán és megfelelő állapotban tartják, rendeltetésének megfelelően használják annak eszközeit, berendezéseit, és tekintettel vannak szomszédjaikra, továbbá vállalják, hogy a házirendben leírtakat szigorúan betartják. A házirend a www.horvatlaguna.hu weboldalon a „HÁZIREND” menüpont alatt megtalálható.


10, A szállásfoglalás megszűnésének eseti és jogi következményei:

Lemondási feltételek:

A Vendégnek jogában áll a megrendelt szállást lemondani. A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Vendég elállási szándékát kizárólag írásban a juditkukachorvatlaguna.hu email címre küldött elektronikus levelével bejelenti és azt a  Zöldérd kft. tudomásul veszi.

Az apartmanokat biztosító partnereinkkel kötött megállapodásunk alapján lemondás esetén a befizetett előleg összegéből kezelési és adminisztratív költségekre az alábbi összegek fizetendők:

35 napon túli lemondás esetén a visszautalt előleg terhére minden esetben 5000 forint foglalási, ügyintézési és bankköltség kerül levonásra.

35 napon belüli elállás esetén a befizetett előleget nem áll módunkba visszautalni, mert az így üresen maradt apartmant már csak jelentős kedvezménnyel tudjuk értékesíteni.

A Zöldérd kft. a Vendégnek megadja azt a lehetőséget, hogy amennyiben a Foglalását nem tudja megvalósítani, akkor bármely pillanatban találhat más Vendéget a foglalásra. Az új vendég a foglalás összes feltételeit átveheti, ha elfogadja az általános feltételeket.

Ha a Zöldérd Kft. a rajta fennálló okokon kívül, eláll a szerződéstől, a Vendég jogosult az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek biztosítására lehetőség van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet a Zöldérd Kft.-t terheli, ha alacsonyabb értékű akkor azt a díjkülönbözetet a Vendég számára megtéríti. Ha a Zöldérd Kft.-nek nincs lehetősége helyettesítő szolgáltatás nyújtására, akkor a befizetett előleget 100%-ban visszatéríti a Vendég részére.

A Zöldérd Kft. fenntartja a jogot, hogy kivételes és indokolt esetben a lefoglalt szálláshelyet kizárólag kategórián belül módosítsa, vagy azonos jellegűre, értékűre cserélje.

Amennyiben az Vendég a jelzett előleg fizetési határidőt nem tartja be, a Zöldérd Kft. 2 db fizetési emlékeztető e-mail levelet küld. Válasz hiányában a Zöldérd kft. a lefoglalt előfoglalást törli rendszeréből, melyről minden esetben e-mailt küld.

TOVÁBBI FELTÉTELEK

1, A szerződéses partnernél megrendelőnek tekintendő a foglalást intéző személy akkor is, ha név szerint más utasok számára is intézte a foglalást.

2, Ha a vendég a szállás elfoglalása után az ajánlatában nem szereplő, előre nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, annak árát a helyszínen kell megfizetnie.

3, Amennyiben az utazás vis major okok miatt (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek) elmarad, módosításra kerül sor, akkor a Zöldérd kft. kártérítési felelősséggel nem tartozik. Természetesen ebben az esetben az előleg nem kerül visszautalásra.

4, Amennyiben a Vendég az szálláshelyen valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

5, A vendég az általa okozott kárért közvetlenül felel a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben.

6, A Vendég köteles az utazáshoz, ill. nyaraláshoz szükséges okmányokat magával vinni (személyi igazolvány vagy útlevél, visszaigazolás, kitöltött Ifa bejelentő lapok, stb..), a vám és devizaszabályokat betartani, ezek elmulasztásából eredő károkért a Zöldérd kft. nem vállal felelősséget. A szállásfoglalásra történő jelentkezéskor a Zöldérd Kft. nem vizsgálja annak tényét, hogy a jelentkezők a szükséges és érvényes úti okmányok birtokában vannak-e. Az ebből eredő utazás meghiúsulásért a Zöldérd kft. felelősséget nem vállal.

7, A Vendégnek a lefoglalt szállással kapcsolatban "szerződés hibás teljesítése esetén" felmerülő észrevételeit a helyszínen - tulajdonosnál, magyar gondnokoknál - haladéktalanul jelentenie kell, valamint köteles a Zöldérd kft.-t értesíteni, azt írásban bejelenteni. A vendég a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Amennyiben a vendég panasza a helyszínen nem nyer orvoslást, visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 10 munkanapon belül írásban kell benyújtania. A kártérítés fizetéséről minden esetben a Zöldérd kft. ügyvezetője dönt.

8, A szállás közvetítéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.

 Horvátországi nyaralás gyermekes családoknak Karin Gornjiban és Pakostaneban- Családi nyaralás Horvátországban 2012 óta.
Nyugalomra és pihenni vágyó baráti társaságok részére 2-4-5-6 fős apartmanjainkban.

 Rozgonyiné Szemán Judit: +36 20 9149166 - judit@horvatlaguna.hu, Rozgonyi Zoltán: +36 20 2081790, Sziromi- Nagy Tamás: +36 20 9947801

 

Horvatlaguna 2024